جلسه مجمع عمومی عادی موسسه انجمن سرمایه گذاران و کار آفرینان منطقه آزاد انزلی با حضور اکثریت اعضاء در سالن جلسات طبقه پنجم ساختمان اداری منطقه آزاد انزلی برگزار گردید.

گیلان صدر: جلسه مجمع عمومی عادی موسسه انجمن سرمایه گذاران و کار آفرینان منطقه آزاد انزلی با حضور اکثریت اعضاء در سالن جلسات طبقه پنجم ساختمان اداری منطقه آزاد انزلی برگزار گردید.

در این جلسه پس از ارایه گزارش عملکرد موسسه توسط آقای اصغر امانی، رییس هیئت مدیره، و گزارش مالی توسط آقای حسین پیله‌ور، بازرس موسسه، با ثبت نام از کاندیداها انتخابات اعضای هیئت مدیره و بازرس برگزار گردید.

پس از رای گیری و شمارش آرای ماخوذه آقایان اصغر امانی، احمد طاهری، اشکان مقصودی قشقایی، هوشنگ افشاری، عقیل حق شناس، فرزاد محمد علیزاده رستگار و سید اصغر هاشمی به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره، آقایان محمد صادق قاری زاده و مهدی امجدی به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره، آقای محمد صمدی به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین پیله‌ور به عنوان بازرس علی البدل از سوی اعضای حاضر در مجمع عمومی انتخاب گردیدند.

شایان ذکر است بر اساس اساسنامه اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال و بازرس برای مدت یک سال این مسوولیت را بر عهده خواهند گرفت.