فراخوان انتخاب مدیریت توزیع برق شهرستان آستانه اشرفیه+ جزئیات

گیلان صدر: شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان ، در راستای  شایسته گزینی و ایجاد فرصت های برابر درنظر دارد از  افراد واجد شرایط که دارای صلاحیت های  عمومی و تخصصی مندرج در دستورالعمل مذکور باشند جهت تصدی پست سازمانی  مدیر توزیع نیروی برق امور شهرستان آستانه  از طریق فراخوان عمومی دعوت به همکاری نمای.

الف: اهم وظایف و مسئولیت ها:
· تقسیم وظایف و نظارت بر اجرای آن در کلیه واحد‌های تحت سرپرستی به منظور ایجاد هماهنگی میان واحد‌ها
· ارائه گزارشات آماری و پیشرفت برنامه فعالیت‌های انجام شده و ایجاد بانک اطلاعاتی به منظور کنترل دقیق پیشرفت کار براساس برنامه‌های تعیین شده
· پیش بینی و تهیه بودجه و ارسال به موقع آن به مسئولین ذیربط به منظور برنامه ریزی سالیانه
حضور در جلسات و گردهمائی‌های داخل و خارج از شرکت در صورت نیاز
· برنامه ریزی و ارائه راهکار‌های لازم به منظور نگهداری و تعمیر تأسیسات شبکه توزیع برق وتهیه و تأیید طرح‌های اصلاح و بهینه سازی شبکه‌ها و تعدیل بار پست‌های مربوطه و بروزرسانی اطلاعات مربوط به شبکه برنامه ریزی و نظارت بر توسعه شبکه و تجهیزات و اجرای پروژه‌ها به منظور تأمین تقاضا‌های برق توسط متقاضیان و مشترکین
· تصویب کلیه قرارداد‌ها و دستور کار‌ها و حواله انبار براساس نیازها، با رعایت مقررات و صرفه و صلاح شرکت به منظور خدمات رسانی مطمئن انجام مطالعات لازم به منظور تأمین برق متقاضیان در حدود مقررات و آئین نامه‌های مربوطه در حوزه عملیاتی صدور دستور ابطال پرونده برق به منظور استرداد ودیعه یا سپرده و هرگونه پرداختی مشترکین برق در حدود مقررات و ضوابط مربوطه
· برنامه ریزی برای تأمین برق متقاضیان در حداقل زمان ممکن با رعایت مقررات و آئین نامه تکمیلی برق
· وصول به موقع مطالبات شرکت به منظور تأمین نقدینگی نظارت و کنترل بر شاخص‌های بهره برداری و ارائه آمار‌های مربوطه به منظور کاهش قطعی‌های برق.
· ارائه پیشنهادات و راهنمائی‌های لازم و نظارت به منظور رعایت مقررات ایمنی (کارکنان و تاسیسات) و نحوه استفاده از تجهیزات ایمنی و رعایت حریم تأسیسات الکتریکی
· برنامه ریزی و نظارت بر صرفه جوئی انرژی برق و اعمال مدیریت مصرف به منظور کاهش هزینه پاسخگوئی و رسیدگی به شکایات و درخواست‌های مشترکین در چارچوب مقررات و منابع شرکت
· همکاری با واحد حراست به منظور تهیه و اجرای طرح‌های حفاظتی جهت تأسیسات ارزشیابی سالیانه کارکنان تحت سرپرستی
· نظارت بر لیست حضور و غیاب و تصویب اضافه کاری، مرخصی‌ها و ماموریت کارکنان تحت امر
و نظارت بر حسن انجام کار با استفاده از سیستم تشویق و تنبیه
· پیش بینی اهداف و اعتبارات مورد نیاز واحد‌های تحت نظارت در جهت نیل به اهداف سازمان
· رعایت کامل اصول نظام آراستگی (s ۵) در محیط کار
· ارائه راهکار‌ها جهت بهبود روش‌های اجرایی و فرآیند‌های انجام کار در حوزه تحت نظارت و نظارت بر حسن اجرای آنها
· کنترل ایمن مخاطرات حوزه و استفاده از مقررات و دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشت شغلی و تجهیزات مرتبط
· تعامل مناسب با سایر ادارات وسازمان‌های دولتی
· توجه جدی به طرح تکریم ارباب رجوع وپیگیری رفع مشکل آنان
· انجام سایر وظایف محوله
ب: شرایط و معیارهای عمومی
· داشتن حکم استخدامی قرارداد دائم
· دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی : مهندسی برق (قدرت و الکترونیک)
· طی نمودن دوره های آموزشی
الف : سطح مدیریتی مربوطه ( بسته های آموزشی فردی ، مدیریتی، سلامت ، عقیدتی و سیاسی)
ب : شغل ذیربط ( بسته های شغلی – اختصاصی مدیران) ابلاغی از سوی شرکت توانیر
· کسب حداقل ۸۵ درصد کل امتیاز ارزیابی عملکرد سالیانه و عملکرد پست قبلی مورد تصدی
براساس شاخص های تعیین شده در دو سال منتهی به فراخوان
· دارا بودن ” گواهینامه شایستگی عمومی احراز سمت های مدیریتی” از کلینیک مدیریت
)متقاضیان غیرشاغل این شرکت می بایست در حین فرآیند نسبت به مراجعه و دریافت گواهی
مربوطه اقدام نمایند(
· احراز صلاحیت اعتقادی، اخلاقی و رفتاری برای انتصاب در یکی از سطوح مدیریتی، طبق مقررات
مربوطه از مراجع ذیربط
· دارا بودن حداقل ۶ سال خدمت قابل قبول در قالب قرارداد وظایف شغلی شرکت های تحت پوشش
وزارت نیرو و حداقل ۳ سال تجربه در سمت مدیریت عملیاتی یا پایه (روسای گروه و ادارات)
· حداکثر سن ۵۰ سال

سایر شرایط
· دارابودن حسن شهرت
· سکونت در شهر محل خدمت با خانواده در صورت انتصاب
· دارا بودن سلامت جسمانی و روانی با تائید پزشک معتمد شرکت
· عدم سوء سابقه در کمیته های انضباط کار و تخلفات اداری محل های خدمت
· در شرایط مساوی بین کاندیداها اولویت انتصاب به ترتیب با جوانان و بانوان می باشد
· افراد منتخب پس از انتخاب به عنوان سرپرست انتصاب و پس از طی حداقل مدت ۶ ماه تجربه وعملکرد قابل قبول نسبت به انتصاب به عنوان مدیر اقدام می گردد.
· بخش شغلی فرد متقاضی باید ۴۰۰۰۰ باشد.

* انتقال کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری صنعت آب و برق در اجرای ماده ۲۱ قانون مذکور به شرکت های وابسته(غیر دولتی) با موافقت شرکت های مبدا و مقصد و تایید شرکت مادر تخصصی مربوطه، بلامانع می باشد.
تبصره ۱ : انتقال کارمندان رسمی(ثابت)، پیمانی ، قراردادی و عناوین مشابه از دستگاه های دولتی و شاغلین شرکت ها و موسسات غیر دولتی خارج از وزارت نیرو به شرکت های توزیع(غیر دولتی) ممنــوع می باشد.
* انتقال شاغلین، بین شرکت های وابسته(غیر دولتی) با موافقت بالاترین مقام دو شرکت مبدا و مقصد، اخذ تاییدیه شرکت های مادرتخصصی ذیربط، تسویه حساب کامل و واریز کلیه مطالبات آنان از جمله پاداش پایان خدمت به حساب شرکت مقصد مجاز است.

تبصره: ارائه تعهد حداقل برای ۸ سال به تشخیص شرکت، جهت خدمت در شهرستانها الزامی می باشد.

مدارک مورد نیاز:
–  نامه درخواست شرکت کننده در فراخوان که توضیح دهد ویژگی‌ها و توانمندی‌های متقاضی چگونه با نیازمندی‌های پست مدیر برق شهرستان مربوطه متناسب است.
–  تکمیل فرم اطلاعات عمومی واختصاصی متقاضیان
–  رزومه مدیریتی حداکثر ۲ صفحه
–  اطلاعات کامل تماس (تلفن همراه، ثابت، ایمیل)
–  سایر مدارک لازم متناسب با اطلاعات فرم تکمیل شده در مراحل آتی اخذ خواهد شد.

کلیه داوطلبین گرامی می توانند درخواست خود را حداکثر تا ۵ روز کاری پس از انتشار فراخوان به آدرس رشت –  بلوار امام خمینی – معاونت منابع انسانی شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان – کدپستی ۴۱۸۸۸۶۷۷۴۹ ارسال نمایند.
از کلیه داوطلبین واجد شرایط و مورد تایید دفتر حراست و امور محرمانه جهت ادامه فرایند و شرکت درمصاحبه دعوت بعمل خواهد آمد.
ضمناً مهلت ثبت نام تا پایان وقت اداری مورخ  ۱۳۹۹/۱۲/۲۰می باشد.

نوشته مشابه

مبلغ وام بازنشستگان تامین اجتماعی با افزایش ۷۰ درصدی به 12 میلیون تومان رسید

مبلغ وام بازنشستگان تامین اجتماعی با افزایش ۷۰ درصدی به 12 میلیون تومان رسید

معاون فرهنگی ، اجتماعی و امور استان‌های سازمان تأمین‌اجتماعی از آغاز فرایند پرداخت تسهیلات مالی ویژه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی و افزایش ۷۰ درصدی مبلغ وام نسبت به سال گذشته خبر داد. گیلان صدر: دکتر احمد اسفندیاری با بیان اینکه تامین اجتماعی در سطح کشور قریب به چهار میلیون نفر...

طرح سوال از شهردار رشت توسط شورای شهر اعلام وصول شد/ بیش از ۸ هزار ساخت و ساز غیرمجاز در رشت

جلسه استیضاح شهردار رشت لغو شد/همه اعضا در جلسه حضور داشتند

حسینی با اشاره به اینکه همه اعضای شورای شهر رشت امروز برای شرکت در این جلسه در شورا حضور داشتند، گفت: متاسفانه برخی رسانه‌ها علت لغو جلسه را به‌عدم حضور تعدادی از همکاران شورایی اعلام کرد که بنده این خبر را تکذیب میکنم. به گزارش گیلان صدر و به نقل...

گیلان بدترین وضعیت رشد جمعیتی ایران را داراست

ازدواج سالم از اصلی ترین پایه های توسعه آینده هر کشوری است

معاون دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ازدواج سالم را از اصلی ترین پایه های توسعه آینده هر کشوری دانست و گفت: مهیا کردن بستر لازم برای ازدواج و فرزندآوری یک مسئولیت اجتماعی مهم برای همه دستگاه ها و سازمان هاست. گیلان صدر: دکتر اسماعیل نورصالحی در گفت وگو با خبرنگاران، با اشاره...

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی گرامیداشت هفته بهزیستی برگزار شد

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی گرامیداشت هفته بهزیستی برگزار شد

صبح روز یازدهم تیرماه، جلسه هماهنگی و برنامه ریزی گرامیداشت هفته بهزیستی با حضور سیدمهدی خدمت بین دانا مدیرکل بهزیستی گیلان ، معاونین و سایر اعضای ستاد برنامه ریزی هفته بهزیستی در دفتر مدیریت اداره کل بهزیستی استان برگزار شد. گیلان صدر: در این جلسه اعضای ستاد هماهنگی هفته بهزیستی...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین اخبار

اخبار پربازدید

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.