مصوبه شورای شهر رشت درخصوص دریافت عوارض حق افتتاح کسب و کار ابطال شد

بند ۳ ماده ۳۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ شهرداری رشت که تحت عنوان عوارض حق افتتاح کسب به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، ابطال شد.

گیلان صدر: به دنبال شکایت حسن محمدی علی آبادی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری گیلان از شورای اسلامی و شهرداری شهر رشت، بند ۳ ماده ۳۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر رشت تحت عنوان حق افتتاحیه ابطال شد.

شاکی: آقای حسن محمدی علی آبادی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ ماده ۳۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر رشت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ ماده ۳۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر رشت تحت عنوان عوارض حق افتتاح کسب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” شهرداری رشت برای افتتاح واحد صنفی یا تغییر نام پروانه کسب هیچ گونه خدمتی به شهروندان ارائه نمی دهد تا مستحق دریافت مبلغی تحت عنوان عوارض باشد به موجب ماده قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجه یا کالا وخدمات مممنوع می باشد مگر به موجب قانون پیش بینی شده باشد. هر چند که به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض جزء وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرها بوده لکن به نظر وضع عـوارض می بایست در راستـای قانون و در قبال خـدمات صورت گیرد چـرا که به موجب مـاده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هر گونه وجه یا کالا یا خدمات می بایست به موجب حکم قانون باشد و دریافت وجهی مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات یا معاملات ممنوع می باشد که مقنن در خصوص افتتاحیه محل کسب هیچ گونه اجازه ای برای دریافت وجه صادر ننموده از طرف دیگر مقرره مذکور برخلاف سیاست های کلی نظام از جمله حمایت از تولید و اشتغال می باشد و به نوعی سوء استفاده از اختیار تعیین عوارض نیز می باشد. ضمناً به موجب رأی شماره ۱۰۰۹- ۵؍۱۰؍۱۳۹۶ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و عوارض افتتاحیه در خصوص شهرداری شهرکرد نیز ابطال گردیده است. با این وضعیت و نظر به اینکه حقوق مردم و صاحبان صنوف تضییع می گردد تقاضای طرح در هیأت عمومی وابطال مصوبه مذکور را استدعا دارم. “

متن بند ۳ ماده ۳۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر رشت که مورد شکایت قرار گرفته به شرح زیر است:

” تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال ۹۷- بند۳- به هنگام صدور اولین پروانه کسب معادل ۱۰۰% عوارض سالیانه صنوف مربوط، از متقاضی به منزله آغاز خدمت به عنوان عوارض حق افتتاح کسب توسط شهرداری دریافت می شود.

تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال ۹۸- بند۳- به هنگام صدور اولین پروانه کسب معادل ۱۰۰% عوارض سالیانه صنوف مربوط، از متقاضی به منزله آغاز خدمت به عنوان عوارض حق افتتاح کسب توسط شهرداری دریافت می شود.

تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال ۹۹- بند۳- به هنگام صدور اولین پروانه کسب معادل ۱۰۰% عوارض سالیانه صنوف مربوط، از متقاضی به منزله آغاز خدمت به عنوان عوارض حق افتتاح کسب توسط شهرداری دریافت می شود.

تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال ۱۴۰۰- بند۳- به هنگام صدور اولین پروانه کسب معادل ۱۰۰% عوارض سالیانه صنوف مربوط، از متقاضی به منزله آغاز خدمت به عنوان عوارض حق افتتاح کسب و در هنگام تمدید پروانه کسب نیز ۲۰ درصد عوارض سالیانه سال جاری، توسط شهرداری دریافت می شود. “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره ۱۸۹۶؍۱۴۰۰؍ش- ۲۲؍۹؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:

” شهرداری و شورا، با استناد به قوانین متعدد از جمله بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها، تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و با رعایت ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت تامین هزینه نگهداری شهر اقدام به وضع عوارض متعدد می نمایند. لذا شکایت خواهان مبنی بر وضع عوارض افتتاحیه مازاد بر سایر عوارض مصداق پیدا نمی نماید. چرا که عوارض افتتاحیه صرفاً برابر ماده معترض عنه و آن هم فقط برای یک بار در زمان افتتاح شغل و صدور پروانه کسب از مودی اخذ می گردد. مبنای وصول این عنوان عوارضی از سال ۱۳۶۶ الی ۱۳۸۲ ( قبل از قانون تجمیع عوارض) طی ردیف ۳۸۳ برابر بخشنامه شماره ۱؍۳؍۳۴؍۷۴۸- ۱۸؍۵؍۱۳۶۶ وزیر کشور که به شهرداری های استان تنفیذ گردیده است می باشد و از سال ۱۳۸۳ تاکنون نیز به عنوان عوارض محلی طبق دفترچه عوارض شهرداری رشت و برابر تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض و متعاقباً تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک … و طی مراحل قانونی، وصول و صرف خدمات رسانی به شهروندان می گردد.

 ضمن اینکه واحدهای صنفی عموماً به خاطر مراجعه کنندگانی که دارند بیشترین بهره را از خدمات عمومی شهرداری ها می برند و به استناد ماده ۳ آیین نامه فوق الذکر، وضع عوارض بر اماکن و واحدهای صنفی و تولیدی، صنعتی … که محل استقرار آنها در محدوده قانونی شهر می باشد یکی از منابع اصلی درآمدی شهرداری ها معرفی شده است، لذا صرف پرداخت عوارض سالیانه شغلی نمی تواند مانع وصول سایر عوارض تشخیصی که به تایید مراجع ذی صلاح رسیده است باشد. النهایه با عنایت به مشکلات مالی عدیده شهرداری و حجم خدمات عمومی که بر عهده شهرداری بوده و در راستای کمک به ارائه خدمات بهینه به تمام شهروندان و اینکه عوارض افتتاحیه صرفاً یک بار در طول مدت اشتغال در یک صنف وصول می گردد و مستمر نبوده و جز منابع درآمدی است که سالها وصول می شده و با تاکید بر اینکه با رعایت کلیه موازین قانونی وضع شده است رد ادعای شاکی و ابقاء این عنوان عوارضی مورد استدعاست. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۰۰۹-۵؍۱۰؍۱۳۹۶ این هیأت، وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۳ ماده ۳۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ شهرداری رشت که تحت عنوان عوارض حق افتتاح کسب به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

نوشته مشابه

گیلان بیش از ۲۰ هزار کیلومتر شبکه فشارضعیف دارد که عمده آنها فرسوده هستند

مرحله پنجم قطع برق ادارات پرمصرف گیلان

محمد تقی مهدیزاده مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان از اجرای مرحله پنجم قطع برق ادارات پرمصرف در مرکز استان و ۲ شهرستان دیگر خبر داد. گیلان صدر: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان ضمن اشاره به دستورالعمل‌های ارسالی از سوی شرکت توانیر و همچنین تصویب نامه هیئت وزیران...

رویکرد مثبت شورا و شهرداری رشت نسبت به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی

رویکرد مثبت شورا و شهرداری رشت نسبت به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی

سید مجتبی خدمت بین دانا سرپرست شهرداری رشت در نشست جذب سرمایه‌گذاران که با حضور رئیس سازمان همیاری شهرداری‌های استان گیلان برگزار شد، گفت: مدیریت شهری از طرحهای مناسب جهت توسعه شهر رشت استقبال می‌کند. گیلان صدر: نشست جذب مشارکتهای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ به ریاست...

حدود ٣٧ هزار زن خانه دار گیلان بیمه شدند

حدود ٣٧ هزار زن خانه دار گیلان بیمه شدند

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان گفت: نزدیک ٣٧ هزار زن خانه دار در این استان از بیمه زنان خانه دار برخوردار شدند. گیلان صدر: علی حسین نژاد روز یکشنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان گیلان اظهار داشت: در حوزه بیمه مشاغل آزاد، زنان خانه دار و...

در شهر رشت حدود ۴۰۰ بنای تاریخی وجود دارد | مخالفت با پیاده راه فرهنگی به عنوان گذر خوراک

در شهر رشت حدود ۴۰۰ بنای تاریخی وجود دارد | مخالفت با پیاده راه فرهنگی به عنوان گذر خوراک

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان تصریح کرد: در شهر رشت حدود ۴۰۰ بنای تاریخی قرار دارد که از این تعداد بیش از ۱۰۰ بنا در فهرست آثار تاریخی به ثبت رسیده است. گیلان صدر: سومین جلسه ستاد راهبردی شهر خلاق خوراک شهرداری رشت با موضوع انعقاد...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین اخبار

اخبار پربازدید

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.